Документація для вступу
 
 
1. ЗАЯА НА ВСТУП . 

Голові Антикорупційного комітету України

Фещенко А.М.                

__________________________

__________________________

                                                                                                           Ідент.номер _______________

                                                                                                           Телефон__________________

                                                                                                          E-mail:___________________

 

         ЗАЯВА

                      

 

             Прошу прийняти мене до Антикорупційного комітету України.

Із Установчим актом АКУ та Положенням про порядок прийняття до АКУ ознайомлений(а) і даю згоду.

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду на обробку моїх персональних даних з первинних джерел (у т.ч. паспортні дані, відомості з виданих на моє ім’я документів (про освіту, сімейний стан, склад родини тощо), відомостей, які надаю про себе) з метою забезпечення реалізації громадських відносин; адміністративно-правових відносин, відносин у сфері управління людськими ресурсами. 

Додаток: копія паспорта, анкета, автобіографія, дві фотокарточки 3×4 см.

 

 

 

 

 

Дата ___________                                                           Підпис______________

 

Зареєстр.___.____.2018 за № _____

 

 2. АНКЕТА ТА АВТОБІОГРАФІЯ.

 

 

 

А Н К Е Т А                                                                                             місце для
                                                                                                                   фотокартки
1.
Прізвище 

_______________________________________________________________
 

Ім'я ______________________ По батькові___________________________

2.
Стать _____________________ Дата народження «_____»__________________ ______ р.  

Місце народження_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

3.
Домашня адреса: місце реєстрації ______________________________________________

_____________________________________________________________________________

фактичне місце проживання _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Телефон дом.: ________________________ конт.: __________________________________

4.
Паспорт: серія _________, № _______________________, виданий __________________
___________________________________________________ "_____”_____________ ___ р.

5.
Ідентифікаційний код:________________________________________________________

6.
Відношення до військової служби 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


7.
Родинн\ий стан (одружений, неодружений)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

8.
Інформація про близьких родичів (дружина, діти, батьки, брати, сестри; П.І.Б., рік 
народження, рід діяльності): ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________


9.
Освіта: 

_____________________________________________________________________________

 Найменування 
навчального закладу ____________________________________________________________
 Кваліфікація, 
спеціальність __________________________________________________________________
Дата вступу/
закінчення _____________________________________________________________________
 Документ 
про освіту_______________________________________________________________________
 

 Закінчення додаткових курсів: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________


10.
Де працювали раніше (працюєте зараз) ?___________________________________________________________________
Назва підприємства,
 
Рід діяльності Займана посада _______________________________________________________________________________
Дата прийняття на роботу / 

звільнення. Причина звільнення_______________________________________________________________________________
 


11.
Партійність, членство в інституції громадянського суспільства.

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

12.
Заняття спортом (рівень майстерності) 

_____________________________________________________________________________

13.
Чи є у Вас проблеми із здоров'ям? 

_____________________________________________________________________________
14.
Ви палите? ______________ Вживання алкоголю _______________________________

15.
Чи притягалися Ви до кримінальної (адміністративної) відповідальності? _____________________________________________________________________________

16.
Чи приходилося Вам керувати людьми? 

_____________________________________________________________________________

17.
Чи займалися Ви підприємницькою діяльністю

_____________________________________________________________________________

18.
Наявність зброї 

_____________________________________________________________________________
19.
Додаткові зведення, які Ви вважаєте потрібним повідомити (наявність посвідчення 
водія, особистого автомобіля; знання і наявність ПК) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Інформація, надана в анкеті, є повною і точною. 
Я розумію, що коли я буду прийнятий в члени Організації, яка-небудь помилка, чи неправда, важливий недогляд, виявлений через якийсь час, можуть стати достатньою підставою для виключення з членства.

Дата: «_____»________________ _______ р.


Особистий підпис ______________________ ( ____________________ )

А В Т О Б І О Г Р А Ф І Я


Складається у довільній формі, власноручно, без помарок і виправлень, з обов’язковим висвітленням таких питань: рік і місце народження; коли, у яких учбових закладах навчались, яку отримали освіту і спеціальність; де і на якій посаді працювали; що було причиною переходу з однієї роботи на іншу; склад родини та стислі відомості про найближчих родичів (батько, мати, сестри, брати, і батько, мати дружини-чоловіка); чи перебували Ваші родичі за кордоном, у якій країні (вказати місто; мали чи маєте з ними зв’язок); чи перебували Ваші родичі під слідством, за що, де і коли; інші відомості, які Ви вважаєте за необхідне повідомити в автобіографії.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Усі права на матеріали, розміщені на сайті, належать Антикорупційному Комітету України.
03680, м.Київ, вул. Солом'янська, 3. Телефон: (044) 249-22-23, факс: (044) 249-21-66